BRANDSKYDD 2024

Utställning

Utställning

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. En utställarplats på Brandskydd 2024 omfattar utställaryta 3×2 meter i två dagar. I varje utställarplats ingår det 1 styck deltagarkort, kaffe, luncher samt gemensamt mingel i utställningslokalen.

Utställningslokalen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet. Utställare på Brandskydd 2024 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

Medverka i utställningen

Utställningsfakta

Medverkande företag

Brandskydd 2024

Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.

© 2024 brandskydd2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandskydd 2024 arrangeras av
Sveriges Brandkonsultförening och Informationsbolaget.