BRANDSKYDD 2024

Program

Program

Här presenteras programmet för Brandskydd 2024

Vi har satt ihop en fullmatat program med representanter från berörda myndigheter och sakkunniga från branschen.

*Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.

Onsdag 16 oktober

09:00-10:00 Registrering och kaffe
Kaffe serveras i utställningen
Mälarsalen
10.00-10.10 Välkommen till Brandskydd 2024
10.10-10.40 Framtidens samhälls- och infrastrukturbyggande i ett nytt säkerhetspolitiskt läge
Peter Arnevall - Storstockholms Brandförsvar
10.40-11.00 Nya byggreglerna är klara - vad händer nu?
Johan Lindbom - Boverket
11.00-11.05 Bensträckare
11.05-11.50 Hur förbereder sig branschen inför de nya byggreglerna
Diskussion och frågestund
Ulrika Nolåker – FSB, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
Stefan Särdqvist - MSB
Magnus Nordberg - Sveriges Brandkonsultförening
11.50-12.15 Nya standarder för analytisk dimensionering av brandskydd
Axel Mossberg – Bengt Dahlgren
Viveka Odlén - SIS
12.15-13.45 Lunch och besök i utställningen
Kaffe serveras i utställningen
13.45-14.15 Branden på Oceana – Brandkonsultens roll och insikter från en dramatisk händelse
Pär Hansson - FSD
Mattias Arnqvist - FSD
14.15-14.45 Branden på Oceana - erfarenheter från insatsen
Henning Wallén – Räddningstjänsten Storgöteborg
14.45-15.15 Northvolt – Storskalig hantering av batterier
Henrik Braatz - Northvolt
15.15-16.00 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
16.00-17.00 Inspirationsföreläsare Bea Uusma
Vad var det egentligen som hände med Andrée-expeditionen? Varför dog de på Vitön i oktober 1897, trots att de hade varma kläder, mat för hela vintern och tre fungerande gevär? Bea Uusma, författare och läkare, bestämde sig för att ta reda på svaret.
17.00-17.05 Avslutning och sammanfattning av dag 1
17.05- Mingel i utställningen

Torsdag 17 oktober

Forskning
08.30-09.00 Fire performance of impregnated wood subject to natural aging
Konrad Wilkens- LTH
09.00-09.30 Brand som designparameter för att uppnå en brandsäker och biogen konstruktion
Christian Fundby Schou – DBI
09.30-10.00 Kostnadseffektiv utformning av brandskydd för batterilager
Jakob Karlsson - Bengt Dahlgren
Jonna Hynynen – RISE
Räddningstjänst
08.30-09.00 Förtroende och risk: Individens och civilsamhällets roll och relation i det brandpreventiva arbetet
Rebecka Andersen - Forskare vid Marie Cederschiöld högskola
09.00-09.30 Förändrad säkerhet i garage med ändrad fordonsflotta
Oskar Ekberg - Briab
09.30-10.00 Framtidssäkrad brandskyddsinformation genom användande av BIM i förvaltningsskedet
Jan Söderström – Region Gävleborg
10.00-10.45 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
10.45-11.30 Förebygga skolattacker med tekniska och organisatoriska lösningar
Tobias Sander – Katrineholms kommun
Kristoffer Rindhoff - Brandskyddslaget
11.30-12.00 Framtidens trähus – Innovativ sprinklerdesign och lärdomar från branschen
Martina Haraldsson – BST
Hanna Nauckhoff – Bengt Dahlgren/Sprinklerfrämjandet
12.00-13.30 Lunch och besök i utställningen
Kaffe serveras i utställningen
13.30-14.00 Vilka krav bör vi ställa på samhällsviktiga byggnader och vems ansvar är det?
Malin Tindberg – Region Skåne
14.00-14.30 Branden i Børshuset i Köpenhamn
Representant från Hovedstadens Beredskab, Köpenhamn
14.30-14.45 Avslutning och sammanfattning av Brandskydd 2024

Anmäl dig till Brandskydd 2024 nu!

Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.

Brandskydd 2024

Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.

© 2024 brandskydd2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandskydd 2024 arrangeras av
Sveriges Brandkonsultförening och Informationsbolaget.