BRANDSKYDD 2024

Medverkande företag

Utställning

Välkommen att besöka oss i utställningen

Bygg & teknik

Bygg & teknik är Sveriges äldsta byggtidning. Under 2023 utger vi vår 115:e årgång. Tidningen, som från början utgavs två gånger i månaden utkom med det första numret den 2 mars 1909 under namnet Tidning för byggnadskonst. Ett namn som skulle leva kvar fram till 1966, då det kortades till ned till Byggnadskonst. Det namnet kom i sin tur att leva kvar fram till 1984 då tidningen bytte till namnet Bygg & teknik.

Bygg & teknik är således en tidning med lång tradition, men också en tidning i tiden. En tidning som sprider aktuell bygginformation till branschens folk.

Plats: 0

Husbyggaren

Husbyggaren är en tidning ges ut SBR. SBR – Svenska Byggingenjörers Riksförbund – är en rikstäckande ideell yrkesorganisation för runt 2 700 medlemmar.

Plats: 0

Fire Eater

100% focus on inergen® fire protection. Since the invention of Inergen in 1984, we have maintained a 100% focus on delivering fire protection solutions with Inergen – now to the global market too. We dedicate all our resources to expanding our position as the world leader in Inergen fire protection – not just in terms of first-class quality but also with more systems installed than anyone else.

Plats: 1

protega

Protega

Sedan 1988 har vi från Trelleborg utvecklat svenskt brandskydd i världsklass. Från en enkel produktlinje till ett komplett sortiment inom passivt brandskydd, inklusive brandskyddsfärg och brandtätande lösningar för alla typer av konstruktioner. Vår tillväxt har skett med konstant fokus på höga kvalitetsmål.

Miljöansvar är kärnan i vår verksamhet, vilket reflekteras i våra produkter som uppfyller branschens strängaste miljöbedömningar. Vår vision om hållbarhet och kvalitet genomsyrar allt vi gör, från tillverkning till slutprodukt.

Plats: 2

Eld & Vatten

Eld & Vatten samlar marknaden av byggtekniska produkter, tjänster, forskning och kompetenser som bidrar till att brandtrygga byggnader, gamla som nya. Bolaget har haft en stadigt tillväxt sedan start med god lönsamhet och expansionstakt. Eld & Vatten framtida ambition är att växa varumärket till att bli den ledande aktören på den svenska marknaden, tillsammans med marknadens främsta tillverkare, tryggad distribution och en väl underbyggd support.

Vi är importör och distributör av flera ledande produkter och lösningar inom passivt brandskydd. Vi tillhandahåller FB Firebreather brandventiler, de enda som förhindrar brandgenomträngning i hålrum, med omedelbar verkan, och är testade upp till EI90. Perfekt för TAKFOT & FASAD då brandspridning ska stoppas. Vi har högkvalitativa brandskyddsfärger för både trä, stål, betong mm. För att bibehålla brandcellsgränser har vi även ledande lösningar inom rörgenomföringar. Mulcol ligger i framkant vad gäller dessa lösningar och är EI-testade och godkända.

Plats: 3

polyseam

Polyseam

Polyseam is a global building and construction materials manufacturer that provides high-quality products and reliable service to customers and communities in more than 41 countries around the world. With offices in the UK, Norway and Sweden, our vast knowledge and expertise has allowed us to grow into a market-leading private label manufacturer – specialising in the development of professional sealants, adhesives, fillers and passive fire protection products for almost any substrate or application.

Over our 30 years as a manufacturer, we have collected only the best formulas offering only the best quality in our brands. We adapt to the ever changing environmental, industrial and economic pressures, developing innovative products and systems that equip trade professional with the right tools to do the job effectively and efficiently.

Plats: 4

Sewatek

Sewatek är ett flexibelt service- och tillverkningsföretag. Vår specialisering på säkerhetstekniska genomföringar samt vår egen tillverkning gör det möjligt att öka vårt specialkunnande samt att leverera varorna flexibelt och just när kunderna behöver dem på bygget. De flesta av våra produkter skräddarsys enligt de dimensioner som framgår av beställningen, och ändå är våra leveranstider mycket korta. Vi säljer fortfarande i huvudsak direkt fastän fler och fler återförsäljare har visat intresse för våra produkter.

Plats: 5

Flameguard

Flameguard har lång och gedigen erfarenhet av förebyggande brandskyddsarbeten i samband med nybyggnation och renoveringar. Vi har valt att främst specialisera oss på passiva brandskydd för fastigheter, smarta lösningar som man bygger in i byggnadens konstruktion. Innovativa och säkra lösningar som har till uppgift att begränsa, eller förhindra, att brand kan spridas inne i byggnaden, eller vidare till andra byggnader. Lösningar vars syfte är att rädda både egendom och människoliv.

Men byggnadstekniskt brandskydd är komplicerat. Det finns inte alltid färdiga, konkreta lösningar att tillgå, eller så är de befintliga lösningarna kostsamma eller krångliga att montera. Dessa svåra brandtekniska knutar vill vi på Flameguard lösa. Det är vår drivkraft.

Plats: 6

pilkington

Pilkington

Vi är en av världens största tillverkare av planglas och glasprodukter. Vi tillverkar glas för byggbranschen, för bilindustrin samt tekniskt glas. Företaget grundades i England 1826 och är sedan 2006 en del av NSG Group, med säte i Japan. Det var Sir Alastair Pilkington som på femtiotalet uppfann och utvecklade floatglasprocessen, som revolutionerade tillverkningen av planglas och höjde produktkvaliteten högst betydligt.

Efter inträdet i NSG Group är vi en av världens största producenter av plan- och säkerhetsglas till bygg och bilindustrin med 27 hel- eller delägda floatglasverk. Företaget är representerat i över 100 länder. Koncernen omsätter ca 763 miljarder yen (JPY) och har ca 25000 anställda.

Plats: 7

Marioff

Världsledande inom brandskydd med vattendimma. Hos oss får du ett högkvalitativt Marioff HI-FOG® brandskyddssystem och en komplett helhetslösning med professionell support under hela systemets livslängd. Vi är pionjären inom vattendimma. Din säkerhet är vår expertis.

Plats: 8

Isover

Att hushålla med jordens energiresurser har blivit en allt viktigare angelägenhet och Isover finns idag i den absoluta framkanten när det gäller att tillhandahålla effektiva isolerlösningar. Lösningar som gör livet bekvämare, mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Som marknadsledare inom våra produktionsområden tar vi ansvar för att möta de globala utmaningarna inom energi, tillväxt och miljö. Med innovativa konstruktioner uppfyller vi framtidens behov redan idag och utvecklar ständigt nya lösningar; intelligent isolering, självrengörande fönster samt glas som utnyttjar solenergi är några exempel.

Vi är den enda leverantör i Sverige som kan erbjuda ett komplett sortiment av isolerprodukter, mineralull under varumärkena Isover och ULTIMATE.

Plats: 9

Gyproc

Gyproc erbjuder kompetens och flexibla lösningar för ljudisolering, brandskydd och fuktresistens som säkerställer en sund och god inomhusmiljö. I samarbete med våra kunder och partners utvecklar och levererar vi innovativa, säkra och hållbara lättbyggnadssystem , främst för innerväggar, ytterväggar och undertak.

Våra system bygger på gips och stål som är 100 procent återvinningsbara. Gyproc är en affärsenhet inom koncernen Saint-Gobain.

Plats: 9

FireSeal

FireSeal är ett svenskt företag som utvecklar och säljer system för brandtätning. Företaget grundades för drygt 40 år sedan för att utföra ett uppdrag från den svenska staten – att brandtäta de svenska kärnkraftverken. Med avstamp i denna pionjärinsats har FireSeal under åren utvecklat en framgångsrik verksamhet inom två sektorer: marin- och offshoresektorn i Asien och USA, samt byggsektorn i främst Sverige och Norge, där FireSeal är marknadsledande inom mjuka brandtätningslösningar.

Plats: 10

Systemair

Systemair är ett världsledande ventilationsföretag som tillverkar och marknadsför energieffektiva och hållbara produkter som bidrar till att förbättra inomhusklimatet och minska koldioxidutsläppen.

Vårt sortiment har vuxit kraftigt till att omfatta ett brett sortiment av energi­effektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, luftkonditionering, luftridåer och värme-produkter. Vår affärsidé, som har utgångspunkt i enkelhet och pålitlighet, är att tillverka och marknadsföra ventilationsprodukter av hög kvalitet. Med affärsidén som bas och våra kunder i fokus är vårt mål att vara den mest effektiva och hjälpsamma partnern när det gäller ditt inomhusklimat.

Plats: 11

Rockwool

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Våra isoleringsprodukter är baserade på väl utvecklad stenullsteknik för avanserade system och produkter. I ROCKWOOL ingår även flera systerbolag som levererar speciallösningar för trädgårds, marin- och offshoresektorn.

Plats: 12

Denios

Vi är ett familjeföretag som i mer än 35 år har utvecklat hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet inom området hantering, förvaring och sanering av kemikalier. Bevarandet av våra naturresurser och en ansvarsfull hantering av vår miljö styr våra insatser och vår syn på framtiden. Vårt mål är att människor ska kunna gå säkra till sin arbetsplats och klara arbetsdagen utan olyckor, såväl som att miljön ska få så lite negativ påverkan som möjligt från allas våra olika verksamheter. Vi vill skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Är ni med oss?

Plats: 13

Svenska Brandslangsfabriken

Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) är Nordens enda producent av rundvävd, flatrullad och formstabil vävslang. Vi finns i Skene, ca 3.5 mil söder om Borås. Vi är kända för vår brandslang över stora delar av världen, inte minst tack vare den kvalitet vi levererar. Med hjälp av vår erfarenhet och den kompetens vi samlat på oss under många år har vi kunnat utveckla våra slangar så att de idag håller absoluta högsta klass. Detta är också grunden till att vi lyckats utveckla slangarna vidare, så att de nu också klarar kraven inom många andra områden.

Vi kompletterar också vårt sortiment med produkter från andra tillverkare och ställer då lika höga krav på våra underleverantörer som på oss själva vad gäller kvaliteten och snabb service. Vi väljer våra underleverantörer med största omsorg.

Plats: 14

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. SBSC grundades 1997 och ägs av Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen. Genom att erbjuda marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet deltar vi i utvecklingen av brand- och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. Lösningar som räddar liv och egendom.

Plats: 15

Ultra Fog

Welcome to Ultra Fog, where we specialize in producing and installing high-pressure water mist systems for land, marine, offshore, transport, and rolling stock applications. Our comprehensive range of fire protection solutions ensures that our customers are safe and protected no matter where they are.
We are proud to supply not only the nozzles but all the components needed for installation, use, and maintenance of the system. This includes pump units, section valves, electrical cabinets, and accumulators. Our products are designed to provide complete fire protection solutions that are tailored to our customers’ specific needs.

One of our key innovations is the Nozzle Test Tool, which we developed in 2017. This tool is designed to facilitate and encourage our clients to ensure that their water mist system remains fully functional throughout its lifetime. The Nozzle Tool is easy to use and is a fail-safe system that enables the testing of every single nozzle without the need to dismount the nozzle from the ceiling or to break the temperature sensing bulb.

Plats: 16

MAUS

Framtidens brandskyddsteknik är här. Med enheter så små och effektiva har vi ändrat sättet att se på brandskydd. MAUS har tagit fram en teknik som både är ofarlig för miljö och människa. Som släcker bränder utan att skada motor, elektronik eller inredning med släckrester som exempelvis pulver och skum. MAUS teknik är baserad på kalium och har flertalet smarta egenskaper som gör tekniken till en överlägsen teknik både i effektivitet och i släckegenskaper.

Med våra prisvinnande produkter så har vi ett recept på hur man kan på ett kostnadseffektivt sätt spara enorma summor pengar och samtidigt undvika allt från produktionsstopp inom industri till nedbrunna fastigheter och fordon. 
Vår teknik har vunnit flertalet priser så som bland annat Innovationspriset på Secours Expo 2021 i Frankrike och “Bästa Elnyhet” på Elmässan i Stockholm 2021. Vår teknik är patenterad, certifierad och utvecklad i Sverige. 

Plats: 17

Dafo

Dafo Brand AB är en helhetsleverantör av produkter och tjänster inom brandskydd, brandsäkerhet, brandskyddsarbete, brandsläckare och räddningsmateriel. Vi erbjuder, levererar och underhåller rätt brandskydd för varje anläggning, livräddande insatsmateriel åt räddningstjänst, efterfrågad och profilerad teknologi till återförsäljare samt genomför utbildningar och service mitt i företag och organisationer. Vi visar vägen mot ett hållbart brandskydd!

Plats: 18

Ekovent

EKOVENT ett av Sveriges ledande företag i ventilationsbranschen som i över 50 år har utvecklat, producerat och marknadsfört produkter inom ventilation och brandskydd. Med egna fabriker, egen utvecklingsavdelning och lokala säljkontor producerar vi prisvärda produkter av högsta kvalitet som möter dina behov. Redan 1972 startade företaget som ett traditionellt plåtslageri och idag är antalet anställa på EKOVENT hela 70 stycken.

Med hög kvalitet och minimal miljöpåverkan som signum strävar vi efter att överträffa dina förväntningar. Höga ambitioner och servicekänsla präglar verksamheten och gör oss till en samarbetspartner att räkna med.

Plats: 19

Emmaboda Glas

Emmaboda Glas

Emmaboda Glas har sedan mer än 100 år tillverkat innovativa glaslösningar till kunder över hela Norden.  Det innebär att du fortsättningsvis kan förvänta dig den senaste tekniken i kombination med lång och gedigen erfarenhet. Vi arbetar därför ständigt med att säkerställa att kvaliteten är den bästa samtidigt som en lokal produktion nära dig bidrar till ett minimalt klimatavtryck.

Vårt sortiment inkluderar enkelglas och isolerglas som är klassade och godkända av ledande systemtillverkare och fönsterindustrin. Brandglaset tillverkas i en mängd olika utföranden och kombinationer utan att vi kompromissar med U-värde, säkerhet, ljudisolering eller solskydd.

Plats: 23

Brandskydd 2024

Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.

© 2024 brandskydd2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandskydd 2024 arrangeras av
Sveriges Brandkonsultförening och Informationsbolaget.