BRANDSKYDD 2024

Föreläsare

Föreläsare

Här hittar du alla föreläsare på Brandskydd 2024

  • All Posts
  • Föreläsare
Johan Lindbom

Johan Lindbom arbetar som brandingenjör på Boverket. Johan kommer på Brandskydd 2024, att berätta om de nya byggreglerna som är…

Tobias Sander

Tobias Sander jobbar som säkerhetssamordnare på bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun där han är ansvarig för trygghet, trivsel, säkerhet tillsammans med…

Ulrika Nolåker

Ulrika Nolåker är sedan 2010 ordförande för Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB, och sitter sedan flera år tillbaka med i Boverkets…

Peter Arnevall

Peter Arnevall är förbundsdirektör samt räddningschef för Storstockholms brandförsvar med ansvar för förbundets verksamhet gentemot direktionen, medlemskommunerna, medborgarna och medarbetarna.…

Stefan Särdqvist

Stefan Särdqvist, brandingenjör, tekn. dr, arbetar brett med brandfrågor på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, bland annat förebyggande brandskydd,…

Axel Mossberg

Axel Mossberg är forskningschef och senior brandskyddskonsult på Bengt Dahlgren Brand & Risk. Han är teknisk doktor inom brandteknik och…

Mattias Arnqvist

Mattias Arnqvist är brandingenjör med examen från LTH. Han har tidigare erfarenhet av brandteknisk provning och sedan drygt 10 år…

Viveka Odlén

Viveka Odlén är projektledare på Svenska institutet för standarder och ansvarig för standardisering inom Brandsäkerhet, Brand och räddning, Taksäkerhet, tillgänglighet…

Henrik Braatz

Henrik Braatz jobbar som Global Discipline Lead Fire & Safety på avdelningen Factory design and blueprint på Northvolt för att…

Malin Tindberg

Malin Tindberg arbetar som brandingenjör i Region Skåne men är även ordförande i brukarråd brand inom PTS (Program för teknisk…

Henning Wallén

Henning Wallén arbetar som insatsledare på Räddningstjänsten Storgöteborg. Henning var insatsledare under branden på Oceana i Göteborg som utbröt den…

Jonna Hynynen

Jonna Hynynen är senior forskare på RISE sedan 2021, disputerad från Chalmers (materialkemi) och hennes forskning fokuserar på flertalet aspekter…

Christian Fundby Schou

Christian Fundby Schou är utbildad ingenjör och är ledare för ett team på DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) som…

Bea Uusma

Vad var det egentligen som hände med Andrée-expeditionen? Varför dog de på Vitön i oktober 1897, trots att de hade…

Brandskydd 2024

Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.

© 2024 brandskydd2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandskydd 2024 arrangeras av
Sveriges Brandkonsultförening och Informationsbolaget.