BRANDSKYDD 2024

Välkommen till Stockholm och

BRANDSKYDD 2024
16-17 oktober Münchenbryggeriet

Sveriges största mötesplats och konferens om byggnadstekniskt-
och förebyggande brandskydd 16-17 oktober i Stockholm

Brandskydd 2024 Münchenbryggeriet i Stockholm den 16-17 oktober

Brandskydd 2024 presenterar ett fullmatat program där vi under 2 dagar kommer att få ta del av det senaste nyheterna och händelserna inom branschen. Brandskydd arrangeras av Sveriges brandkonsultförening och är en av de största mötesplatserna inom förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Anmälan är öppen.

Årets program på Brandskydd 2024 kommer bl.a. att innehålla:

 • Hur förbereder sig branschen inför de nya byggreglerna?
  RReflektioner och frågestund med Boverket, MSB och Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
 • Framtidens trähus – Innovativ sprinklerdesign
  Lärdomar från branschen
 • Branden Liseberg Oceana februari 2024
  Brandkonsultens roll och insikter från en dramatisk händelse samt insatsledarens erfarenheter från insatsen
 • Branden i Köpenhamns historiska Børshus april 2024
  Rapport och erfarenheter från insatsledaren, Hovedstadens Beredskab
 • Inspirationsföreläsare Bea Uusma
  Vad var det egentligen som hände med Andrée-expeditionen?
 • Kostnadseffektiv utformning av brandskydd för batterilager
  Utvärdering av brandskyddskrav och rekommendationer
 • Förebygga skolattacker med tekniska och organisatoriska lösningar

Vi hoppas att se dig på

Brandskydd 2024
i Stockholm 16-17 oktober

Brandskydd 2024 är det självklara forumet för brandkonsulter, räddningstjänster, leverantörer, myndigheter och andra branschaktörer som arbetar med förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Tillsammans med ett omfattande och spännande konferensprogram anordnar vi också i direkt anslutning till konferensen en utställning för företag där vi får ta del av de senaste produktnyheterna från branschen.

Brandskydd 2024

Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.

© 2024 brandskydd2024.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandskydd 2024 arrangeras av
Sveriges Brandkonsultförening och Informationsbolaget.